ΚΑΣΕΤΙΝΑ Flobox


Flobox

Η Cassette Flobox αποτελεί μια πιο μικρή και ελαφριά κατασκευή, παραλλαγή της Cassette Horizon. Συνδυάζεται με 2 βραχίονες και συνι-στάται για μικρότερες εφαρμογές. Παρέχει ένα πολύ διακριτικό και όμορφο αποτέλεσμα, ενώ είναι και πιο οικονομική. Και τα δύο συστήματα είναι ηλεκτροκίνητα, μέσω των εγκεκριμένων σωληνωτών μοτέρ της που τοποθετούνται, άρα προστατεύονται, μέσα στην κασέτα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Ένα βασικό πλεονέκτημά τους είναι το σύστημα καθαρισμού τεντοπάνου που διαθέτουν, το οποίο, όταν η κλείνει η κασέτα, προσφέρει σε όλα τα εξαρτήματα της μεγίστη προστασία από τα στοιχεία της φύσης.


ΚΑΣΕΤΙΝΑ Flobox

Μήκος min 3,00 m / max 5,00m

Κατέβασμα min 1,60 m / max 3,00m

Γωνία ΜΙΝ 55ο MAX 80o


Περισσότερες φωτογραφίες