ΣΥΣΤΗΜΑ F100

Είναι το μοναδικό σύστημα τέντας που στα ίδια σημεία στήριξης, μπορούμε να στηρίξουμε και τον βραχίονα και τους μηχανισμούς της τέντας. Ιδανικό για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μεγάλος χώρος στήριξης.


ΣΥΣΤΜΑ ΤΕΝΤΑΣ F100

Μήκος min 2,00 m / max 5,00m

Κατέβασμα min 1,60 m / max 3,50m

Γωνία ΜΙΝ 10ο MAX 80o


Περισσότερες φωτογραφίες