ΣΩΛΗΝΕΣ


Σωλήνες με Κανάλι

Φ70

Φ78

Φ85


Σωλήνες με Νεύρο

Φ60


Σωλήνα Φ48

Φ48


Σωλήνες

Διάμετρος : 1 1/4

Διάμετρος : 1

Διάμετρος : 3/4